%100 Doğallığı Keşfedin

Istranca Dağları

Istranca DağlarıIstranca Dağları

Ülkemizin kuzeybatısında, Karadeniz Kıyı Şeridi boyunca, İstanbul Boğazı’ndan Bulgaristan’a doğru uzanan Istranca Dağları, tamamen ormanlarla kaplı bir dağ zinciridir. Dağların kuzey yamacı zengin kayın ormanlarına, güney yamacı ise geniş meşe ormanlarına sahiptir.

Devamı

Trakya Bölgemizin en büyük doğal yaşam alanı olan Istranca Dağları, tamamen kendine özgü bir habitata sahiptir. İçersinde onbinlerce canlı çeşidi barındıran Istranca Ormanları, ayrıca hem ülkemizdeki hem de Avrupa’daki en büyük langoz ormanı olan İğne Ada Langoz Ormanı’nını da içinde barındırır. Langoz ormanları ülkemizde ve dünyada nadir rastlanan ekosistemlerdir. Kuzey Marmara Bölgemizin neredeyse tamamını kaplayan Istranca Dağları, çok geniş alanlara yayılı, bakir ormanları ile zengin bir oksijen kaynağıdır.

Istranca Dağları, el değmemiş doğası sebebiyle bir çok canlı çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede Orman Bakanlığı tarafından biyolojik çeşitliliği korumaya ve yaban hayatı geliştirmeye yönelik çeşitli ve önemli projeler yürütülmektedir. Coğrafi konumu, jeolojik yapısı ve oldukça bakir doğası nedeniyle Istranca Dağları; son derece değerli su kaynaklarına sahiptir.

Kaynağımız

KaynağımızKaynağımız

Dağdelen’in su kaynağı ülkemizin kuzeybatısında, Istranca Dağları’nda yer almaktadır. Su kaynağının yer aldığı bölge insan eli değmemiş, tamamen bakir ormanlarla kaplıdır. Kaynağın her türlü yerleşim, tarım, sanayi ve turizm alanlarından kilometrelerce uzakta, ormanların derinliklerinde oluşu, kaynağa her türlü dış faktörler karşısında doğal bir koruma alanı sağlamaktadır. Yine bölgenin eşsiz doğası, jeolojik yapısı ve kış mevsimlerinde bol miktarda kar, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ise bol miktarda yağmur yağışı alması su kaynağının zengin ve dengeli mineral içeriğine sahip olmasını sağlamaktadır. Dağdelen ideal dağılımlı mineral içeriği, hiçbir işleme tabii tutulmadan sahip olduğu 1,5 Fr ° doğal sertlik derecesi ve düşük sodyum oranı ile son derece hafif içimli ve lezzetlidir.

Devamı

TEK KAYNAK

Doğadaki her kaynak farklı özellikler gösterir. Dağdelen’i benzerlerinden farklı ve üstün kılan önemli özelliklerinden biri de, su kaynağının tek doğal kaynaktan oluşmasıdır. Dağdelen, tek kaynağının dışında başka hiç bir kaynaktan ekleme veya harmanlama yapılmadan ambalajlanan nadir markalardan biridir. Bu sayede Dağdelen tüketicileri yılın 365 günü boyunce aynı üstün özelliklerini ve lezzetini koruyan su tüketirler.

TABİİ AKIŞLI KAYNAK

Su kaynakları, doğadan çıkış şekillerine göre 2 sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar;

1. Doğada, müdahale işlem uygulanmaksızın, kendiliğinden yeryüzüne çıkan, sürekli ve doğal akışlı kaynaklar,
2.Teknik yöntemler kullanılarak açılan kuyulardan pompalama yoluyla yeryüzüne çıkartılarak elde edilen kaynaklardır.

Oluşumu yüzlerce yıla dayanan Dağdelen’in su kaynağı, hiçbir yapay işlem uygulanmadan, kendiliğinden yeryüzüne çıkan tabii akışlı kaynaktır.

Doğal Mineralli Su

Doğal Mineralli SuDoğal Mineralli Su

AB ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de ambalajlı sular, Sağlık Bakanlığı tarafından 3 farklı kategoride ruhsatlandırılmakta ve etiketlenmektedir.
Bunlar;

- Doğal Mineralli Sular
- Kaynak Suları
- İçme Suları

Devamı

Doğal Mineralli Sular ve Kaynak Suları, doğadan çıktığı haliyle, doğal yapısı değiştirilmeden ambalajlanması gereken sulardır. İçme suları ise, doğadan çıktığı hali ile insan sağlığı veya beğenisi açısından ideal şartları taşımasalar bile arıtma, iyileştirme ya da dezenfeksiyon işlemleri uygulanarak ambalajlanan sulardır.

Belirtilen 3 kategori içersindeki en nitelikli sular, yasal mevzuatlarla belirtilen ayırt edici niteliklere sahip olmaları nedeniyle doğal mineralli sulardır.

Doğal Mineralli Suları diğer sulardan ayırt eden ve üstün kılan en önemli özellikleri; bu suların kaynağındaki mineral içeriğinin, iletkenliğinin ve diğer karakteristik özelliklerinin doğal dalgalanmalar dahilinde her zaman sabit olması ve kaynağındaki bu özelliklerini ambalajında da birebir muhafaza ediyor olmasıdır.

Kaynağındaki üstün nitelikleri korunarak %100 doğal yapısıyla ambalajlanan Dağdelen, belirtilen standartlara göre Doğal Mineralli Su ruhsatı ile tüketime sunulmaktadır.

Üretim Tesislerimiz

Üretim TesislerimizÜretim Tesislerimiz

Istranca Ormanları’nda kurulu olan Dağdelen Doğal Mineralli Su Üretim Tesisleri, 1994 yılında, her türlü yerleşim, tarım, endüstriyel alanların uzağında, ormanlarla çevrili bir bölgede kurulmuştur. Fiziki yapılanması ve kullanılan en son teknolojiler ile ülkemizin en modern tesislerinden biri olan Dağdelen Üretim Tesisleri’nde, üstün hijyenik şartlarda, el değmeden dolum yapılmaktadır.

Devamı

Konusunda uzman ve deneyimli kadrolar tarafından yönetilen tesislerde, suyun kaynağından, şişeleme işlemleri tamamlanıncaya kadar her aşamada %100 ürün güvenliği sağlamaya yönelik HACCP Gıda Güvenliği Sistemi uygulanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemimiz

Kalite Yönetim SistemimizKalite Yönetim Sistemimiz

Dağdelen Kalite Yönetim Sistemi, Istranca Ormanları’nın derinliklerindeki doğal kaynağından, kendiliğinden yeryüzüne çıkan Dağdelen Su’yu, doğal yapısını birebir koruyarak ve kaynaktan bardağa ulaşıncaya kadar her aşamada toplam kalite şartlarını sağlaması amacıyla kurulmuştur.

Devamı

Şişeleme İşlemlerinde Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi

Bu aşamada uygulanan sistemi işletmek üzere, tesislerimiz bünyesinde Kalite İzleme Laboratuvarı faaliyet göstermektedir. Bu laboratuvarda aşağıda belirtilen çalışmalar yürütülerek kalite standartlarının sürekliliği sağlanmaktadır:

Üretilen her partide suyun dolum öncesi ve dolum sonrası aşamalarda analizlerinin yapılarak su kalitesinin sürekliğinin izlenmesi.
Damacana yıkama ve sterilizasyon materyallerinin standartlara uygunluğunun izlenmesi ve bu maddelerin konsantrasyon oranlarının takip edilmesi.
Ambalajların yıkama ve sterilizasyon performanslarının izlenmesi.
Ambalaj girdilerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun izlenmesi ve standartların sürekliliğinin sağlanması.

Piyasadan Alınan Ürünlerin Analiz Sonuçları İle Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi

Her ay piyasadaki değişik satış noktalarından şirketimizce alınan Dağdelen Su numunelerinin TÜBİTAK laboratuvarlarında analizleri yaptırılarak ürünlerin satış noktalarındaki kalite uygunluk kontrolleri sağlanmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından hem üretim tesislerimizden, hem de piyasadaki satış yerlerimizden belirli periyotlarda alınan numunelerin Bakanlık laboratuvarlarında analizleri yapılmaktadır. Hem TÜBİTAK, hem de Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarından çıkan analiz sonuçları ile suyun, tüketiciye sunulduğu aşamalarda standartlara uygunluğu titizlikle izlenmektedir. Bu laboratuvarlarda yaptırılan analiz sonuçları, periyodik aralıklarla web sitemizden tüketicilerle paylaşılmaktadır.

Taşıma ve Satış Faaliyetlerinde Uygulanan Kalite Yönetim Sistemi

Istranca Dağları’ndaki kaynağında, doğal yapısı %100 korunarak, üstün hijyenik şartlarda el değmeden ambalajlanan Dağdelen, bu özelliklerinin tamamen korunarak tüketicisine ulaşmasına büyük önem verilmektedir. Bu çerçevede Dağdelen Doğal Mineralli Suları, bütün taşıma işlemlerinde Dağdelen’e özel Hijyenik Taşıma Sistemli araçlarla taşınmakta ve her biri alanında eğitimli ve deneyimli olan bölge bayileri vasıtasıyla, hızlı ve güler yüzlü bir hizmetle tüketicisine sunulmaktadır.