Hakkımızda

Tarihçe

TarihçeTarihçe

Dünyamızda ve ülkemizde son elli yılda hızla gelişen sanayileşme, geleneksel tarımdan çeşitli kimyasalların kullanıldığı modern tarıma geçiş, kırsaldan kente yaşanan büyük göç hareketleri ve hızlı kentleşmeler çeşitli çevre sorunlarını beraberinde getirmiş ve bu sorunlar nedeniyle şehirlerin içme ve kullanma sularının temin edildiği havzalardaki su kaynakları giderek azalma ve içilebilirlik vasıflarını yitirme sürecine girmiştir.

1993-1994 yıllarında Marmara Bölgemizde büyük bir kuraklıkla birlikte su kıtlığı yaşanmış, özellikle istanbul'da bu dönemde musluklardan içilebilir nitelikte su temin edilememiş ve bu durum toplum sağlığımızı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

Böyle bir dönemde halkımızın sağlıklı ve kaliteli ambalajlı suya olan ihtiyacının önemini tespit eden kurucularımız Dağdelen Doğal Mineralli Su işletmesini kurmaya karar vermişler ve bu konuda üstün vasıflı bir su kaynağına ulaşmak için derinlemesine bir kaynak araştırma çalışmalarını başlatmışlardır.

Bu çerçevede Marmara bölgesi ve çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlarda keşiflere başlanmış, bu bölgelerdeki kasaba ve köylerde yaşayan insanlarla görüşmeler yapılarak araştırmalar derinleştirilmiştir.

Bu keşif faaliyetleri esnasında Istranca Ormanları bölgesinin meşhur ve şifalarıyla ünlü su kaynaklarından ve bölgenin el değmemiş bakir doğasından çok etkilenen kurucularımız, bölgenin yaşlı insanları ve ormanları en iyi bilen avcıların yönlendirmelerini de dikkate alarak uzun bir arama ve inceleme süreci sonunda bugün ki Dağdelen su kaynağına ulaşmışlardır.

Ülkemizin kuzey batısında yer alan Istranca Dağları’nda bulunan Dağdelen Su Kaynağını işletmek üzere, 1993 yılı eylül ayında, şirketimiz İSDAŞ San. Tic. A.Ş.' nin iştiraki olarak, Dağdelen Doğal Mineralli Su üretim tesislerinin kurulumuna başlanılmış ve 1994 yılı temmuz ayında faaliyete geçilmiştir.

Dağdelen, kurulduğu tarihten günümüze kadar dünyada gelişen teknolojileri de yakından izleyerek ve yatırımlarını aralıksız sürdürerek bugünkü modern yapısını oluşturmuş, sektördeki güçlü ve saygın konumuna ulaşmıştır.

İlkelerimiz

İlkelerimizİlkelerimiz

Dağdelen Doğal Mineralli Su kuruluşu olarak, satış ve satış sonrası hizmetlerle ilgili faaliyetler aşağıdaki ilkelere bağlı olarak yürütülmektedir.

Tüketici Haklarına saygıyı en üst düzeyde tutmak.

Tüketicilere sunulan ürünün resmi üretim izin şartlarına ve ürün etiketinde beyan edilen kalite standartlarına tamamen uygunluğunu sağlamak ve bunu sürekli kılmak.

Üretim, taşıma, stoklama ve satış faaliyetlerinde Dağdelen Kalite Yönetim Sistemini eksiksiz bir şekilde uygulamak ve kaynaktan bardağa kadar olan her aşamada toplam kalite prensibine göre faaliyet yürütmek.

Yapılan her iş ve alınan her kararlarda tüketicilerin yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranmak.

Çalışanlarımızın insanlık onuruna yaraşır şekilde, güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak.

Çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve hayvan haklarına saygılı davranmak.

Mensubu olduğumuz su sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, her türlü sektörel sorunların çözümü yönünde aktif faaliyetler yürütmek, yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak.

Kalite Politikamız

Kalite PolitikamızKalite Politikamız

Istranca Dağları’ndaki kaynağından tabii haliyle yer yüzüne çıkan ve üstün niteliklere sahip olan Dağdelen Doğal Mineralli Suyu modern teknolojiyi kullanarak ambalajlayıp, doğal yapısını koruyarak ambalajlamak, kaynağından çıktığı en doğal haliyle müşterilerilerimize ulaştırmak.

Üretim aşamasında en önemli kaynak olan yetişmiş insan faktörünü kullanarak toplum ve halk sağlığını en üst düzeyde tutan, hijyen şartlarına uygun, sürekli ve süreksel gelişmelere açık, müşteri odakı, müşteri beklenti ve memnuniyetini ilk defada, zamanında ve her defasında eksiksiz karşılamak ve sürekli gelişmelere açık olmaktır.

Çevre Politikamız

Çevre PolitikamızÇevre Politikamız

Su kaynağı, Istranca Dağları’nın el değmemiş doğasında bulunan ve eşsiz değerdeki bu kaynağın doğanın sunduğu çok değerli bir armağan olduğunun bilincinde olan Dağdelen, içinde hayat bulduğumuz bu doğa ve çevrenin sonraki nesillerin bizlere emaneti olduğu gerçeğini kabul etmektedir.

Bu kabul çerçevesinde bütün faaliyetlerinde çevreyi korumayı ve çevreye zarar vermemeyi temel prensip olarak görmektedir.

Bu bağlamda;

Bütün faaliyetlerin çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Üretim sırasında oluşan her türlü ambalaj atıkları (PC şişeler, cam şişeler, kapaklar, karton koli ambalajlar vs.) uygun koşullarda stoklanmakta ve gıda sektörü dışındaki alanlarda kullanılmak üzere geri kazanım firmalarına sevk edilmektedir.

Faaliyetler sırasında tüketilen elektrik, katı, sıvı ve gaz yakıtların çevreye daha az karbon salınımında bulunmaları için sarfiyatları azaltıcı tedbirler alınmakta ve bu konuda tasarrufların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Sektörel Sorumluluk Politikamız

Sektörel Sorumluluk PolitikamızSektörel Sorumluluk Politikamız

Ambalajlı Su Sektörünün korunması, büyümesi ve gelişmesine önem vermek.

Sektörel sorunlara en üst düzeyde sahip çıkmak ve çözümüne yönelik faaliyetler yürütmek.

Sektörel sorunların çözümüne yönelik diğer kuruluşlarca yürütülen faaliyetlere aktif olarak katkıda bulunmak.

Sektörün, ambalajlı su tüketicilerine her zaman en kaliteli suyu ve hizmeti sunmasını sağlamasına yardımcı olmak.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sosyal Sorumluluk PolitikamızSosyal Sorumluluk Politikamız

Dağdelen faaliyet gösterdiği bölgelerde başta Eğitim, Sağlık, Çevre ve Kültür konuları olmak üzere çeşitli sosyal alanlarda ilgili kuruluşlarla faaliyetlerin yürütülmesine katkıda bulunur.

Dağdelen, uzun yıllar boyunca oluşan bilgi ve deneyimlerini talepte bulunan kişi ve kuruluşlarla paylaşarak, ambalajlı su üretimi alanında faaliyet yürütmekte olan kişi ve kuruluşların işlerinin gelişmesine katkıda bulunur.